top of page

Strokovno izobraževanja A B C Diabetes je namenjeno zdravnikom družinske medicine in specializantom iz goriške regije.

Namen izobraževanja je osvežiti znanja s področja diabetesa in seznanitev s posodobljenimi Slovenskimi smernicami za klinično obravnavo SB2

Število oseb s sladkorno boleznijo namreč vztrajno raste in z obravnavo le-te se tako vse pogosteje srečujejo tudi drugi zdravstveni delavci izven diabetoloških ambulant. Z dokazi podprta spoznanja nam dodatno odstirajo pomen celovitega pristopa k zdravljenju, onkraj zgolj glukocentrično usmerjenega, čemur sledijo tudi mednarodne smernice zdravljenja sladkorne bolezni. Povečuje se tudi nabor zdravil, s katerimi lahko zdravimo sladkorno bolezen.

Zaradi tega postaja stalno nadgrajevanje znanja zdravstvenih delavcev, ki se srečujejo s sladkorno boleznijo, toliko bolj pomembno.

Izobraževanje je prijavljeno za licenčne točke Zdravniške zbornice Slovenije.

ABCDiabetes logo.jpg
sponzorji za splet.jpg

A B C Diabetes  //
28. september 2023, Posestvo Guerila, Planina 111, Ajdovščina

Program //

28. september 2023, Posestvo Guerila, Planina 111, Ajdovščina

17.00      Registracija

17.30      Uvod in predstavitev programa

               Ana Ogrič Lapajne

17.40      Pomen urejene glikemije kot primarnega cilja zdravljenja SB tipa 2

               Rajko Svilar

18.00      Srčno žilne bolezni kot kontinuum SB tipa 2

               Maša Jeliničič Rušt

18.20      Sponzorirani sklop

18.50      Debelost in SB tipa 2

               Ana Ogrič Lapajne

19.10      Praktične izkušnje pri obravnavi SB tipa 2 v ambulanti družinske medicine

               Helena Kante Dolinar

19.30      Razprava

19.45      Podelitev potrdil o udeležbi in pogostitev

bottom of page