top of page

Strokovno izobraževanja A B C Diabetes je namenjeno zdravstvenim delavcem v ambulantah družinske medicine in v centrih za krepitev zdravja ter zdravnikom specializantom.

Namen izobraževanja je osvežiti znanja s področja diabetesa in seznanitev s posodobljenimi Slovenskimi smernicami za klinično obravnavo SB2

Število oseb s sladkorno boleznijo namreč vztrajno raste in z obravnavo le-te se tako vse pogosteje srečujejo tudi drugi zdravstveni delavci izven diabetoloških ambulant. Z dokazi podprta spoznanja nam dodatno odstirajo pomen celovitega pristopa k zdravljenju, onkraj zgolj glukocentrično usmerjenega, čemur sledijo tudi mednarodne smernice zdravljenja sladkorne bolezni. Povečuje se tudi nabor zdravil, s katerimi lahko zdravimo sladkorno bolezen.

Zaradi tega postaja stalno nadgrajevanje znanja zdravstvenih delavcev, ki se srečujejo s sladkorno boleznijo, toliko bolj pomembno.

 

Izobraževanje bo deloma potekalo v obliki učnih delavnic.

ABCDiabetes logo.jpg
logos.jpg

A B C Diabetes  //
10. september 2022, Hotel Grof, Vransko

Program //

10. september 2022, Hotel Grof, Vransko

08:00      Registracija

 

08.30      Uvod in predstavitev programa

               Maja Navodnik

08.35      Prehrana oseb s SB2 – praktični napotki

               Bernarda Žagar

08.50      Mesto in vloga CKZ pri obravnavi SB2

               Brigita Jeretina

09.00      Posodobljene smernice za obravnavo SB2

               Maja Navodnik, Jana Makuc

10.00      Obravnava SB v ambulanti družinskega zdravnika; Naloge, priložnosti in izzivi

               Katarina Skubec Moćić

10.00      Sponzorirani sklop

10.50      ODMOR

11.10      Tehnologije in pripomočki pri obravnavi SB2 v luči posodobljenih smernic za obravnavo SB2 in omejitve ZZZS

               Damjan Justinek

11.25      SB2 in možgani

               Marija Šoštarič Podlesnik, Maja Navodnik

12.10      Sponzorirani sklop

12.40      Delavnica I: Klinični primeri; oseba s SB2 na presečišču specialnosti – družinska medicina, diabetolog, kardiolog, nefrolog

13.10      Delavnica II: Primeri in dileme vsakdanje prakse v ambulanti družinske medicine

13.40      Podelitev potrdil o udeležbi in pogostitev

logos.jpg
bottom of page