Strokovno izobraževanja A B C Diabetes v ambulanti družinske medicine, je namenjeno zdravstvenim delavcem v ambulantah družinske medicine in v centrih za krepitev zdravja.

Število oseb s sladkorno boleznijo namreč vztrajno raste in z obravnavo le-te se tako vse pogosteje srečujejo tudi drugi zdravstveni delavci izven diabetoloških ambulant. Z dokazi podprta spoznanja nam dodatno odstirajo pomen celovitega pristopa k zdravljenju, onkraj zgolj glukocentrično usmerjenega, čemur sledijo tudi mednarodne smernice zdravljenja sladkorne bolezni. Povečuje se tudi nabor zdravil, s katerimi lahko zdravimo sladkorno bolezen.

Zaradi tega postaja stalno nadgrajevanje znanja zdravstvenih delavcev, ki se srečujejo s sladkorno boleznijo, toliko bolj pomembno.

 

Izobraževanje bo deloma potekalo v obliki učnih delavnic.

ABCDiabetes logo.jpg

A B C Diabetes  //

v ambulanti družinske medicine

19. september 2020, Hotel Grof, Vransko

logotipi za net.jpg

Program //

19. september 2020, Hotel Grof, Vransko

08:30      Registracija

 

09.00      Presejalni pregledi v referenčni ambulanti

               Maja Navodnik

09.15      Nefarmakološko zdravljenje – praktični napotki

               Bernarda Žagar

09.30      Obravnava SB v CKZ

               Rok Repas

09.45      Smernice za obravnavo SB v vsakdanji praksi družinskega zdravnika

               Damijan Justinek

10.00      Sodobno zdravljenje SB z zdravili; široka paleta možnosti na primarnem nivoju

               Ajda Urbas

10.30      Obravnava SB v ambulanti družinskega zdravnika; Naloge, priložnosti in izzivi

               Katarina Skubec Moćić

10.50      Sponzorirano predavanje

11.05      ODMOR

11.20      Kdaj bolnika napotiti na sekundarni nivo

               Lučka Leskovšek / Maja Navodnik

11.40      Delo v skupinah; primeri iz vsakdanje prakse družinske medicine

               Navodnik / Justinek / Urbas / Leskovšek / Skubec Moćić

12.00      Predstavitev zaključkov skupinskega dela

12.20      Sponzorirano predavanje

12.35      Predstavitev e - diabetičnega kartona

               Maja Navodnik

12.50      Razprava

13.10      Podelitev potrdil o udeležbi in pogostitev

logotipi za net.jpg