top of page

ZAHVALA

 

sponzorjem, brez katerih izvedba ˝sladkega dvogovarjanja˝ ne bi bila mogoča!

Seminar ˝sladko dvogovarjanje˝ //

Video - prispevek //

Poročila, 26. januar 2016, RTV SLO1

bottom of page