top of page

Izobraževanje je namenjeno zdravstvenim delavcem, katerih osnovno delo sicer ni obravnava sladkorne bolezni, a se v vsakodnevni praksi redno srečujete z bolniki s sladkorno boleznijo in zdravljenjem le teh.

Udeleženci se boste na seminarju seznanili z osnovami obravnave oseb s sladkorno boleznijo.

Seminar poteka v organizaciji Bolnišnice Sežana. Strokovno sta ga zasnovali in ga bosta vodili:

- Elena Kuzmina, dr. med., spec. int.

- Klara Peternelj, dipl.m.s.

prijava

Seminar ˝Mala šola diabetesa˝ //

Napovednik //

Mala šola diabetesa, 21. maj 2018

Izobraževanje je namenjeno zdravstvenim delavcem, katerih osnovno delo sicer ni obravnava sladkorne bolezni, a se v vsakodnevni praksi redno srečujete z bolniki s sladkorno boleznijo in zdravljenjem le teh.

Število oseb s sladkorno boleznijo namreč vztrajno raste; povečuje pa se tudi nabor zdravil, s katerimi lahko zdravimo sladkorno bolezen. Tako je v Sloveniji preteklo leto že več kot 100.000 prebivalcev prejemalo zdravila za zdravljenje sladkorne bolezni, to število pa je vsako leto višje za približno tri odstotke.

 

S sladkorno boleznijo in z obravnavo le te se tako vse pogosteje srečujete tudi drugi zdravstveni delavci izven diabetoloških ambulantah. Poleg tega vse bolje deluje tudi sistem referenčnih ambulant, v katerih s presejanjem uspešno odkrivajo oz. odkrivate nove bolnike in se z njihovo obravnavo srečujete tudi kasneje.

 

Posledica tega je, da se zdravstveni delavci izven diabetoloških ambulant vse pogosteje srečujete z bolniki, ki imajo tudi sladkorno bolezen ali pa jih obravnavate prav zaradi posledic te bolezni in ste mnogokrat primorani obravnavati in ukrepati tudi na tem področju.

prijava

Program //

13:30 - 19:10

Diagnoza in klasifikacija sladkorne bolezni, kronični zapleti

 

Kje je sladkorni bolnik obravnavan

Ne-farmakološko zdravljenje in edukacija

 

Peroralni antihiperglikemiki in inkretinsko zdravljenje

 

Insulini: lastnosti in sheme predpisovanja

 

Samokontrola oz. kaj nam povedo številke

 

Pravilna aplikacija insulina in njen pomen

 

Titracija insulina/samo-vodenje

 

Hiperglikemični sindrom v bolnišnici: novoodkrita hiperglikemija, hiperglikemija na per oralni TH, hiperglikemija na insulinu

 

SB in tešča stanja: bolnik ki se ne hrani, ki je na NGS, parenteralni prehrani, priprava na posege

 

Akutni zapleti: DKA, DAHS

 

Hipoglikemija

 

Zaključek in ovrednotenje seminarja

prijava
Lokacija //

Bolnišnica Sežana,

Cankarjeva ulica 4, Sežana

bottom of page