© 2015, Društvo EDMED

več informacij

059 057 510 | info@drustvo​EDMED.si

Izobraževanje je namenjeno zdravstvenim delavcem, katerih osnovno delo sicer ni obravnava sladkorne bolezni, a se v vsakodnevni praksi redno srečujete z bolniki s sladkorno boleznijo in zdravljenjem le teh.

Udeleženci se boste na seminarju seznanili z osnovami obravnave oseb s sladkorno boleznijo.

Seminar bo potekal pretežno v obliki učnih delavnic.

Seminar poteka v organizaciji Zdravstvenega doma Sežana. Strokovno sta ga zasnovali in ga bosta vodili:

- Elena Kuzmina, dr. med., spec. int.

- Klara Peternelj, dipl.m.s.

Seminar ˝Mala šola diabetesa˝ //

Napovednik //

Mala šola diabetesa, 5. oktober 2019

Izobraževanje je namenjeno zdravstvenim delavcem, katerih osnovno delo sicer ni obravnava sladkorne bolezni, a se v vsakodnevni praksi redno srečujejo z bolniki s sladkorno boleznijo in zdravljenjem le teh.

Število oseb s sladkorno boleznijo namreč vztrajno raste; povečuje pa se tudi nabor zdravil, s katerimi lahko zdravimo sladkorno bolezen. Tako je v Sloveniji preteklo leto že več kot 100.000 prebivalcev prejemalo zdravila za zdravljenje sladkorne bolezni, to število pa je vsako leto višje za približno tri odstotke.

 

S sladkorno boleznijo in z obravnavo le te se tako vse pogosteje srečujejo tudi drugi zdravstveni delavci izven diabetoloških ambulantah. Poleg tega vse bolje deluje tudi sistem referenčnih ambulant, ki s presajanjem odkrivajo nove bolnike in se z njihovo obravnavo srečujejo tudi kasneje. Zato tudi diplomirane medicinske sestre teh ambulant potrebujejo dodatna znanja s področja obvladovanja diabetesa.

Malo šolo diabetesa smo izvedli že štirikrat. Povratne informacije udeležencev so potrdile, da je izobraževanje dobro zastavljeno, da je zanje takšno izobraževanje potrebno in koristno, in da ga je z namenom obnavljanja znanja smiselno redno izvajati.

Tako smo se odločili pripraviti naslednjo Malo šolo diabetesa 5. oktobra 2019 za zdravstvene delavce Notranjsko-Kraške regije. Ker so udeleženci v evalvacijah vselej izrazili potrebo in željo po praktičnih znanjih in navodilih, bo Mala šola diabetesa 2019 potekala v obliki učnih delavnic.

Program //

8:30 - 14:00

Za uspešno obvladovanje sladkorne bolezni so potrebni dobri temelji

Klara Peternelj, dipl. m. s.

Sodobno zdravljenje sladkorne bolezni z zdravili

Elena Kuzmina, dr. med., spec. internist

Z majhnimi koraki do cilja

Klara Peternelj, dipl. m. s.

Predavanje sponzorja - Eli Lilly

Odpoved peroralne terapije SBT2 - kaj potem?

Mojca Mir, dr. med., spec. internist

Predavanje sponzorja - AstraZeneca

Čas je za akcijo!

Jana Komel, dr. med., spec. internist

Timsko delo v diabetološki ambulanti; prikaz primera

Elena Kuzmina, dr. med., spec. internist

Klara Peternelj, dipl. m. s.

Delo v skupinah; primeri iz prakse

Predstavitev 1. primera

Predstavitev 2. primera

Predstavitev 3. primera

Predstavitev 4. primera

Predavanje sponzorja - Eli Lilly

Srčno-žilna varnost in sodobni pristopi k zdravljenju sladkorne bolezni

Elena Kuzmina, dr. med., spec. internist

Kaj ogroža noge sladkornega bolnika?

Elena Kuzmina, dr. med., spec. internist

Presejalni testi za odkrivanje motenj senzibilitete in prekrvavitve

Klara Peternelj, dipl. m. s.

Oskrba diabetične noge in uporaba sodobnih oblog

Vesna Aljančič Iljaž, dipl. m.s.

 

Zaključek in ovrednotenje seminarja

Lokacija //

Bolnišnica Sežana,

Cankarjeva ulica 4, Sežana