Izobraževanje je namenjeno zdravstvenim delavcem, katerih osnovno delo sicer ni obravnava sladkorne bolezni, a se v vsakodnevni praksi redno srečujete z bolniki s sladkorno boleznijo in zdravljenjem le teh.

Udeleženci se boste na seminarju seznanili z osnovami obravnave oseb s sladkorno boleznijo.

Seminar poteka v organizaciji Zdravstvenega doma Sežana. Strokovno sta ga zasnovali in ga bosta vodili:

- Elena Kuzmina, dr. med., spec. int.

- Klara Peternelj, dipl.m.s.

MŠD 2022 sponzorji.png

Seminar ˝Mala šola diabetesa˝ //

Napovednik //

Mala šola diabetesa

jesen 2022, Sežana - velika sejna dvorana občine Sežana

Izobraževanje je namenjeno zdravstvenim delavcem, katerih osnovno delo sicer ni obravnava sladkorne bolezni, a se v vsakodnevni praksi redno srečujejo z bolniki s sladkorno boleznijo in zdravljenjem le teh.

Število oseb s sladkorno boleznijo namreč vztrajno raste; povečuje pa se tudi nabor zdravil, s katerimi lahko zdravimo sladkorno bolezen. Tako je v Sloveniji preteklo leto že več kot 100.000 prebivalcev prejemalo zdravila za zdravljenje sladkorne bolezni, to število pa je vsako leto višje za približno tri odstotke.

 

S sladkorno boleznijo in z obravnavo le te se tako vse pogosteje srečujejo tudi drugi zdravstveni delavci izven diabetoloških ambulantah. Poleg tega vse bolje deluje tudi sistem referenčnih ambulant, ki s presajanjem odkrivajo nove bolnike in se z njihovo obravnavo srečujejo tudi kasneje. Zato tudi diplomirane medicinske sestre teh ambulant potrebujejo dodatna znanja s področja obvladovanja diabetesa.

Malo šolo diabetesa smo izvedli že petkrat. Povratne informacije udeležencev so potrdile, da je izobraževanje dobro zastavljeno, da je zanje takšno izobraževanje potrebno in koristno, in da ga je z namenom obnavljanja znanja smiselno redno izvajati.

Program //

jesen 2022, Sežana, 13:30-19:15

Uvod

Elena Kuzmina, dr. med., spec. internist

Klara Peternelj, dipl. m. s. s spec. znanji

Smernice za obravnavo oseb s sladkorno boleznijo v ambulanti družinskega zdravnika

Sunčana Marija Šegota Tomič, dr. med., spec. druž. med.

Presejalni pregledi pri referenčni medicinski sestri

Janja Vodopivec, dipl. m. s.

Edukacija na primarnem nivoju

Klara Peternelj, dipl. m. s. s spec. znanji

Sodobno zdravljenje sladkorne bolezni z zdravili na primarnem nivoju – SGLT 2 in GLP 1

Elena Kuzmina, dr. med., spec. internist

Novi pristopi v nefarmakološkem zdravljenju SB

Klara Peternelj, dipl. m. s. s spec. znanji

Koliko ste si zapomnili - KVIZ

Elena Kuzmina, dr. med., spec. internist

Klara Peternelj, dipl. m. s. s spec. znanji

 

Simpozij - ledvice

ODMOR

Simpozij - srce

Kdaj napotiti osebo s SB na sekundarni nivo?

Elena Kuzmina, dr. med., spec. internist

Pomen edukacije in reedukacije v diabetološki ambulanti

Klara Peternelj, dipl. m. s. s spec. znanji

Ko je inzulin neizogibno dejstvo

Elena Kuzmina, dr. med., spec. internist

Simpozij - Zakaj se osebe s SB otepajo inzulina?

psiholog

Oseba s SB po odpustu iz bolnišnice

Elena Kuzmina, dr. med., spec. internist

Simpozij - Zdravstveni strokovnjak pod pritiski današnjega časa

psiholog

Povzetek in zaključek srečanja

Elena Kuzmina, dr. med., spec. internist

Klara Peternelj, dipl. m. s. s spec. znanji

MŠD 2022 sponzorji.png