top of page

Izobraževanje je namenjeno zdravstvenim timom, zdravnikom in medicinskim sestram, ki obravnavajo bolnike z različnimi kroničnimi boleznimi.

Osrednja tema seminarja bodo tako imenovane ˝mehke veščine˝, ki dokazano pripomorejo k boljšemu sodelovanju bolnikov pri zdravljenju in k boljšim izidom zdravljenja samega.

izobraževanje ˝minutno dvogovarjanje˝ smo zasnovali v treh sklopih, ki se tesno prepletajo in za katere verjamemo, da so temelj sodobnega zdravljenja:

 1. sklop o dostopnosti novih možnosti zdravljenja

 2. ne-farmakološki ukrepi, ki se že izvajajo v Sloveniji

 3. spoznavanje in urjenje psihosocioloških veščin

prijava

Seminar ˝minutno dvogovarjanje˝ //

Napovednik //

minutno dvogovarjanje, 7. april 2018

Izobraževanje je namenjeno zdravstvenim timom, zdravnikom in medicinskim sestram, ki obravnavajo bolnike z različnimi kroničnimi boleznimi.

Osrednja tema seminarja bodo tako imenovane ˝mehke veščine˝, ki dokazano pripomorejo k boljšemu sodelovanju bolnikov pri zdravljenju in k boljšim izidom zdravljenja samega.

izobraževanje ˝minutno dvogovarjanje˝ smo zasnovali v treh sklopih, ki se tesno prepletajo in za katere verjamemo, da so temelj sodobnega zdravljenja:

 1. sklop o dostopnosti novih možnosti zdravljenja

 2. ne-farmakološki ukrepi, ki se že izvajajo v Sloveniji

 3. spoznavanje in urjenje psihosocioloških veščin

 

Tretji sklop, torej spoznavanje in urjenje psihosocioloških veščin smiselno zaokrožuje izobraževanje, saj prav te veščine dokazano pripomorejo k boljšemu sodelovanju bolnikov in izidom zdravljenja, zaradi česar postajajo temeljni del sodobnega zdravljenja.

 

Ob teoretski podlagi bomo sodelujočim ponudili nekaj praktičnih, minutnih orodij, primernih za vsakodnevno prakso in delo s kroničnimi bolniki.

Vabljeni torej, da skupaj naredimo naslednji korak na poti k doseganju učinkovitejšega zdravljenja in, najpomembneje, k bolnikom ter k boljšim izidom zdravljenja.

prijava

Program //

9:00 - 16:45

1. sklop

Zagotavljanje pravice do medicinskih pripomočkov v Sloveniji

Drago Perkič, Vodja oddelka za medicinske pripomočke, ZZZS

 • Dostopnost obstoječih in novih medicinskih pripomočkov

 • Kaj kažejo podatki

 • Korak v prihodnost

 

2. sklop

Predstavitev dobrih praks in pomena ne-farmakoloških pristopov pri zdravljenju kroničnih boleznih; diabetes, pulmologija, kardiologija

moderira Jana Klavs, viš. med. ses.

Spremljanje parametrov zdravljenja na daljavo - ˝telemonitoring˝

Metka Epšek Lenart, dr. med., spec. internist

˝Zmorem˝ - prenos odločanja in določanja ciljev zdravljenja bolniku

Ajda Cenčič, mag. zdr. nege.

Ne-farmakološki del zdravljenja in kaj zabeležimo v dokumentacijo pri pacientu s KOPB

Maruša Ahačič, mag. zdr. nege.

Predavanje velikega sponzorja; Eli Lilly

Trulicity - enostavno dosežena močna učinkovitost

Nadan Gregorič, dr. med.

Edinstveni program podpore za bolnike na zdravilu Trulicity

Jana Klavs, viš. med. ses.

3. sklop

Psihološki pristopi pri obravnavi bolnikov s kroničnimi boleznimi; hitre oz. minutne tehnike

asist. dr. Simona Klemenčič, univ. dipl. psih., spec. klin. psih.

 • Praktične vaje in tehnike za vsakodnevno prakso

Zaključek

 • Individualna refleksija in odločitve: uporaba orodij v vsakodnevni praks

 • Ovrednotenje izobraževanja

prijava
bottom of page