top of page

Dvodnevno strokovno izobraževanje je namenjeno medicinskim sestram, zdravstvenim tehnikom, zdravnikom, specializantom, farmacevtom in vsem, ki se ukvarjajo z oskrbo bolnikov s sladkorno boleznijo na primarni, sekundarni in terciarni ravni. 

Udeleženci izobraževanja se bodo podrobno seznanili s sladkorno boleznijo. Spoznali bodo diagnostiko in epidemiologijo sladkorne bolezni ter posebej podrobno pripomočke in tehniko vbrizgavanja insulina in agonistov GLP1, pripomočke in tehniko merjenja ravni glukoze v krvi, zdravo prehrano, samovodenje sladkorne bolezni itn. Velik poudarek bo na sodobnih smernicah glede preprečevanja dejavnikov tveganja in zdravljenja sladkorne bolezni.

Strokovni in organizacijski odbor:

- Mag. Milenka Poljanec Bohnec, soc. ped.

- Mateja Tomažin Šporar, viš. med. ses.

modri krog kreda.png

Logotip in oglasno sporočilo:

750,00 EUR brez DDV.

Satelit, 15 min: 

1.300,00 EUR brez DDV.

Info: 031 662 737

sponzorji
in
razstavljalci
sponzorji sladkorna bolezen 2020.jpg

Sladkorna bolezen 2020 //

dvodnevno spletno strokovno izobraževanje, 16.-17. oktober 2020

Napovednik //

Sladkorna bolezen

16. - 17. oktober 2020

V petek, 16., in v soboto, 17. oktobra 2020, organiziramo dvodnevno strokovno izobraževanje Sladkorna bolezen, na katerem je v preteklih letih že veliko udeležencev delilo svoja spoznanja s soudeleženci in strokovnjaki.

 

Udeleženci izobraževanja se bodo podrobno seznanili s sladkorno boleznijo. Spoznali bodo diagnostiko in epidemiologijo sladkorne bolezni ter posebej podrobno pripomočke in tehniko vbrizgavanja insulina in agonistov GLP1, pripomočke in tehniko merjenja ravni glukoze v krvi, zdravo prehrano, samovodenje sladkorne bolezni itn. Velik poudarek bo na sodobnih smernicah glede preprečevanja dejavnikov tveganja in zdravljenja sladkorne bolezni.

UDELEŽENCI:

Strokovno izobraževanje je namenjeno medicinskim sestram, zdravstvenim tehnikom, zdravnikom, specializantom, farmacevtom in vsem, ki se ukvarjajo z oskrbo bolnikov s kroničnimi nenalezljivimi in drugimi obolenji na primarni, sekundarni in terciarni ravni (oskrba bolnikov v zdravstvenih domovih, v ambulantah družinske medicine, bolnišničnem zdravljenju, domovih za ostarele ali pa izvajajo oskrbo bolnikov na domu (patronažna služba). 

KOTIZACIJA:

Kotizacija znaša 200,00 EUR brez DDV in vključuje tudi delovno gradivo ter tri obsežne samostojne dele celovitega priročnika SLADKORNA BOLEZEN -
povezovanje medicine in humanističnih ved za zdravstvene delavce.

Delovno gradivo in materiale boste vsi udeleženci prejeli po pošti po izobraževanju.

Prijavnico v nadaljevanju z vsemi točnimi podatki pošljite:

 

Po končanem izobraževanju vam bomo poslali račun.

Kontaktna oseba za dodatne informacije je dosegljiva na telefonu 031 662 737.

DOSTOP:

Dostop do spletnega izobraževanja vam bomo poslali na e-mail, ki bo naveden na prijavnici poslali dan pred izobraževanjem.

Program //

REGISTRACIJA UDELEŽENCEV

Odprt dostop

Pozdravni nagovor

mag, Milenka Poljanec Bohnec, soc. ped.

 

 

Generiranje zdravja – salutogeneza

mag, Milenka Poljanec Bohnec, soc. ped.

Definicija, diagnoza, klasifikacija in epidemiologija sladkorne bolezni

Nadan Gregorič, dr. med.

Psihosocialni vidiki sladkorne bolezni

prof. dr. Maja Ravnik Oblak, dr. med.

Zdravljenje sladkorne bolezni –

zdrava prehrana

Mateja Tomažin Šporar, viš. med. ses.

Satelit

ODMOR

Zdravljenje sladkorne bolezni z zdravili

(peroralni antihiperglikemiki, insulini, inkretini)

asist. dr. Mojca Lunder, dr. med.

Praktični nasveti o vbrizgavanju insulina

in jemanju zdravil, ki delujejo na

inkretinski sistem

mag. Milenka Poljanec Bohnec, soc. ped.

Preprečevanje, prepoznavanje in pomoč

pri hipoglikemiji

Jana Klavs, viš. med. ses.

Satelit

ODMOR

 

Samokontrola sladkorne bolezni

Katarina Vovk, dipl. m. s.

Zapleti sladkorne bolezni

dr. Jelka Zaletel, dr. med.

Diabetična nevropatija

prof. dr. Vilma Urbančič Rovan, dr. med.

Nosečnost in sladkorna bolezen

doc. dr. Draženka Pongrac, dr. med.

UČNE DELAVNICE

Vrste insulinov in zdravil, ki delujejo na inkretinski sistem, ter njihovo delovanje

Ranka Đurđevič Despot, dipl. m. s.

Predstavitev sistema LIBRE in Samovodenje sladkorne bolezni (insulinske sheme in samovodenje, vaje)

Katarina Peklaj, dipl. m. s., Katarina Vovk, dipl. m. s.

 

ODMOR

 

UČNE DELAVNICE

Načrtovanje zdrave prehrane (prikaz priprave zdravega jedilnika, štetje in vpliv OH na glukozo v krvi)

Melita Cajhen, prof. zdrav. vzg., dipl. teol.

Oskrba diabetičnega stopala

(pripomočki in materiali, ki se uporabljajo

za nego diabetičnega stopala)

Mira Slak, sms

 

ODMOR

Satelit

 

Mreža oskrbe sladkorne bolezni na

primarni ravni

Mateja Tomažin Šporar, viš. med. ses.

Telesna dejavnost –

sestavni del zdravljenja sladkorne bolezni

Špela Volčanšek, dr. med.

Srčno-žilna ogroženost bolnikov s sladkorno boleznijo in kako jo preprečiti

Špela Volčanšek, dr. med.

Debelost, bolezen današnjega sveta –

kako zdravimo debelost

dr. Tina Sentočnik, dr. med.

Tehnike kakovostnega upravljanja časa

mag. Irena Deželak, univ. dipl. ekon.

Petek, 16. oktober 2020

 

08.45-09.00

09.00-09.15

Moderatorka: mag, Milenka Poljanec Bohnec, soc. ped.

09.15-09.45

09.45-10.10

10.10-10.35

10.35-11.20

 

 

11.20-11.35

11.35

11.40-12.30

12.30-13.15

13.15-13.30

13.30-13.45

13.45

 

14.00-14.30

14.30-15.00

15.00-15.30

15.30-16.00

     

Sobota, 17. oktober 2020

 

Moderatorka: Mateja Tomažin Šporar, viš. med. ses.

08.30-10.15

 

 

10.15

10.25-11.50

 

 

 

 

 

 

11.50

12.00-12.15

12.15-12.30

12.30-13.00

13.00-13.40

 

 

13.40-14.10

14.10-15.00

bottom of page