top of page
zes-logo.png

Tečaj Oskrbe diabetičnega stopala je pretežno namenjen srednjim, višjim in diplomiranim medicinskim sestram in zdravstvenikom, seveda pa so dobrodošli tudi zdravniki. Še posebej toplo so vabljeni zdravstveni delavci iz referenčnih ambulant.

Tečaj oskrbe diabetičnega stopala ima v slovenskem prostoru dolgo tradicijo – prvi je potekal že leta 1995 v Preddvoru pri Kranju. Do leta 2017 smo jih organizirali še 18: 10 v Preddvoru, od 2006 do 2017 pa 7 v Cerknem, marca 2019 smo ga prvič organizirali v Velenju, v Hotelu Paka.

Organizira:

Združenje endokrinologov Slovenije Slovenskega zdravniškega društva - Delovna skupina za diabetično nogo

in Društvo EDMED

Prijave za tečaj sprejemamo do zasedbe mest.

 

Kotizacija za tečaj znaša 350 € (brez DDV) in vključuje udeležbo na predavanjih, kavo in prigrizke med odmori, kosilo v petek in soboto ter večerjo v petek. Vsak udeleženec dobi tudi priročnik Oskrba diabetičnega stopala – 3 izdaja.

Prenočišče v Hotelu Paka ni vključeno v ceno in si ga uredite sami: 03 898 07 00 ali www.hotelpaka.com

logo noge.jpg

Oskrba diabetičnega stopala  //
Tečaj za medicinske sestre in zdravstvene tehnike
pomladi 2022

Program //

Petek, pomladi 2022

 

08:30      Registracija

 

09:00      Pozdrav in uvod v šolo.

               V.Urbančič

09:15      Kaj je kaj. 

               Moderator: V. Urbančič

     09:15      Sladkorna bolezen in kronični zapleti

                    S. Ferjan

     09:30      Anatomija stopala in noge

                    V. Urbančič

     09:45      Diabetična noga – epidemiologija, etiopatogeneza in klasifikacija

                    V. Urbančič

10:15      Odmor s kavo 

10:45      Razjeda na nogi – z dokazi podprta obravnava

               Moderator: B. Krevel

     10:45      Mednarodne smernice za obravnavo diabetične noge

                    V. Urbančič

     11:00      Periferna žilna bolezen in diabetična noga

                    B. Krevel

     11:30      Zvišan plantarni pritisk, metode razbremenitve

                    D. Tašner

     12:00      Razjeda na nogi – konzervativno zdravljenje

                    V. Urbančič

     12:15      Razjeda na nogi – kirurško zdravljenje

                    N. Alikadić

     12:45      Pristop k bolniku s senzorično nevropatijo in nevropatično bolečino

                    V. Urbančič

13:00      Kosilo

14:30      Presejalni test

               Moderator: S. Ferjan

     14:30      Teoretično o presejalnem testu

                    S. Ferjan

     14:45      Presejalni test - izvedba

                    M. Slak, M. Garbas

     15:45      Ocena arterijske prekrvitve

                    M. Slak, M. Garbas

16:45      Odmor s kavo

17:15      Razno

               Moderator: N. Alikadić

     17:15      Asepsa in antisepsa, ukrepi za obvladovanje MRSA in drugih odpornih bakterij

                    S. Vujičić

     17:45      Obutev za sladkornega bolnika

                    S. Šmid

     18:10      Celostna obravnava bolnika z diabetično nogo

                    V. Urbančič

19:00      Večerja

Sobota, pomladi 2021

 

09:00      Nega nog in posebnosti pedikure pri sladkornem bolniku

               M. Slak

10:00      Bolniki iz ambulante v sliki in besedi I. (bolniki brez razjede)

               S. Ferjan, B. Krevel, V. Urbančič, M. Slak, M. Garbas

 

11:00      Odmor s kavo

 

11:30      Sodobne obloge za rane – teoretični uvod

               N. Alikadić

12:00      Bolniki iz ambulante v sliki in besedi II. (bolniki z razjedo)

               B. Krevel, N. Alikadić, M. Slak, M. Garbas

 

13:00      Preizkus znanja in zaključek tečaja, kosilo

bottom of page