top of page

Namen in cilji Društva EDMED //

Društvo organizira, spodbuja in izvaja aktivnosti na področju strokovnega izpopolnjevanja v medicini in zdravstvu z namenom in cilji:

 • prispevati k boljši obravnavi bolnikov in posledično k boljšim izidom zdravljenja,

 • povečati učinkovitosti obstoječih in novih programov strokovnega izpopolnjevanja v medicini in zdravstvu,

 • sodelovati z organizacijami, institucijami in posamezniki, ki se amatersko, strokovno ali znanstveno raziskovalno ukvarjajo s katerim od področij medicine ali zdravstva.

 

Dejavnosti društva EDMED //
 • strokovno izobraževanje zainteresiranih v medicini in zdravstvu,

 • razvoj in vzdrževanje izobraževalne platforme društva,

 • aktivna promocija platforme društva do potencialnih in obstoječih nosilcev programov izpopolnjevanja in izobraževanja strokovne javnosti,

 • aktivna promocija platforme društva do potencialnih in obstoječih uporabnikov s ciljem povečati udeležbo uporabnikov v programih,

 • priprava edukativnih vsebin in izvedba izobraževanj s področja medicine in zdravstva:

  • srečanja,

  • splet,

  • tiskovine,

 • spodbujanje in razvoj sodelovanja institucij in posameznih strokovnjakov pri projektih društva,

 • povezovanje in sodelovanje z javnim in zasebnimi partnerji pri pripravljanju, recenziranju in vrednotenju vsebin izobraževalnih programov,

 • iskanje sponzorjev in virov financiranja, potrebnih za delovanje platforme društva, razvoj novih informacijskih orodij in pripravo izobraževalnih vsebin,

 • zalaganje in izdaja strokovne in poljudne literature s področja dejavnosti društva.

 

Osnovni podatki //

EDMED - Društvo za strokovno izpopolnjevanje v medicini in v zdravstvu je prostovoljno, samostojno, nepridobitno združenje fizičnih oseb, ki delujejo na področju izpopolnjevanja v medicini in zdravstvu ali so kako drugače pri svojem delu povezani s tem področjem.

 

 

Kratko ime društva: Društvo EDMED

 

Sedež društva: Tomažičeva ulica 4, 2310 Slovenska Bistrica

 

 

matična številka: 4081951000

 

davčna številka: 62089129

 

transakcijski računi: IBAN SI56 6100 0001 2103 813 (DH d.d.)

 

 

bottom of page