top of page

preko spletne platforme Zoom; za dostop se je treba prijaviti

Rak pljuč logo.png.jpg

Program

19:00 - 20:45, 13. junij 2024

Uvod

Marko Možina, dr. med., spec. druž. med.

Vloga družinskega zdravnika v zgodnji diagnostiki pljučnega raka – kdaj na rtg?

Marko Možina, dr. med., spec. druž. med.

Pljučni rak – od diagnoze do terapije

doc. dr. Aleš Rozman, dr. med., spec. pnevmologije

Novosti v terapiji pljučnega raka in obvladovanje neželenih učinkov onkološkega zdravljenja
dr. Mojca Unk, dr. med., spec. internist onkolog

Na koncu poti – vodenje bolnika s pljučnim rakom na domu
Marko Možina, dr. med., spec. druž. med.
Razprava
Izobraževanja //
             
                 Spletna izobraževanja in posnetki webinarjev
                 Dostop na moja.edmedizobrazevanja.si
eABCDiabetes logo 1.jpg

Pot bolnika s pljučnim rakom - od družinskega zdravnika do pulmologa / do onkologa //
spletno izobraževanje za zdravnike družinske medicine in pulmologe

bottom of page