top of page

Skrivnosti uspešnega zdravljenja kroničnih bolezni  //
sladkorna bolezen, hipertenzija, hiperholesterolemija...
izobraževanje za zdravnike družinske medicine


Konferenčna dvorana restavracije Primula, Solkan

Skrivnosti.png

Oris vsebine:

Izobraževanje je namenjeno zdravnikom družinske medicine.

Pozornost bo usmerjena na spoznavanje različnih dejavnikov, ki vplivajo na uspešnost zdravljenja kroničnih bolezni. Slednje lahko koristno uporabimo pri gradnji kakovostnega terapevtskega odnosa s pacienti, hkrati pa lahko ta znanja koristijo tudi zdravnikom samim, saj jih spodbudijo k spreminjanju njihovih prevelikih pričakovanj in jih razbremenijo občutka popolne odgovornosti za uspešnost procesa zdravljenja.

Strokovni odbor:

Ana Ogrič Lapajne, dr. med., spec. int. med.

Dr. Špela Hvalec, univ. dipl. psih., spec. klin. psih

Program

14. marec 2024, 17:00 - 20:00

 
Uvod in predstavitev programa
Ana Ogrič Lapajne
Kje smo?
Ana Ogrič Lapajne
Izhodišča vedenjsko-kognitivne terapije, ki so lahko v pomoč zdravnikom
Špela Hvalec
Sponzorirani predavanji
Sestavine uspešnega zdravljenja 

Špela Hvalec

Kako slišano prenesti v prakso?
Ana Ogrič Lapajne

Razprava

Podelitev potrdil o udeležbi in pogostitev 

Izobraževanja //
             
                 Spletna izobraževanja in posnetki webinarjev
                 Dostop na moja.edmedizobrazevanja.si
eABCDiabetes logo 1.jpg
bottom of page