top of page
UKC MB logo.png
ZD MB logo.png
VŠD logo.jpg

Strokovno izobraževanja Vesela šola diabetesa je namenjeno zdravstvenim delavcem ambulant družinske medicine, centrov za krepitev zdravja in zdravnikom specializantom različnih strok.

Namen izobraževanja je osvežiti znanja s področja diabetesa in seznanitev s posodobljenimi Slovenskimi smernicami za klinično obravnavo SB2

Število oseb s sladkorno boleznijo namreč vztrajno raste in z obravnavo le-te se tako vse pogosteje srečujejo tudi drugi zdravstveni delavci izven diabetoloških ambulant. Z dokazi podprta spoznanja nam dodatno odstirajo pomen celovitega pristopa k zdravljenju, onkraj zgolj glukocentrično usmerjenega, čemur sledijo tudi mednarodne smernice zdravljenja sladkorne bolezni. Povečuje se tudi nabor zdravil, s katerimi lahko zdravimo sladkorno bolezen.

Zaradi tega postaja stalno nadgrajevanje znanja zdravstvenih delavcev, ki se srečujejo s sladkorno boleznijo, toliko bolj pomembno.

 

Izobraževanje bo potekalo v obliki predavanj in učnih delavnic.

Organizator: Univerzitetni klinični center Maribor in Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor v sodelovanju z Društvom EDMED.

Strokovni vodji izobraževanja: 

- Urška Kšela, dr. med., spec. interne medicine (UKC MB)

- Maja Arzenšek, dr. med. spec. (ZD dr. Adolfa Drolca MB)

Kotizacije ni. Predhodna prijava je obvezna.

Vesela šola diabetesa  //
27. - 28. september 2024
Višja šola za gostinstvo in turizem, Cafova 7, Maribor

PETEK, 27. september 2024

14:00 - 14:25    Registracija udeležencev

14.30 - 18:20    Program

 

Uvodni pozdrav in predstavitev programa

Odkrivanje oseb s SB2 v ADM v luči novih priporočil

Peroralni antidiabetiki – kratek pregled obstoječe terapije

Insulinska terapija – kratek pregled

Zaviralci natrijevih glukoznih koprenašalcev 2 (SGLT-2i)

Inkretinski hormoni (GLP-1, GIP)

Algoritem zdravljenja

Vodenje osebe s SB2

Kronični zapleti pri osebi s SB2 - KLB

Kronični zapleti pri osebi s SB2 - polinevropatija

 

Metabolni sindrom pri osebi s SB2

Hiperholesterolemija pri osebi s SB2

 

Zaključki in povzetki

SOBOTA, 28. september 2024

 

8:30 - 8:55    Registracija udeležencev in razdelitev v skupine

9:00 - 12:40  Delavnice*

 

Delavnica 1 - Klinični primeri bolnikov na peroralni terapiji
 

Delavnica 2 - Klinični primeri bolnikov na insulinski terapiji

Delavnica 3 - Prikaz novih tehnologij in praktični napotki za ADM
 

Delavnica 4 - Priprava osebe s SB2 na preiskave
 

Zaključek in podelitev potrdil o udeležbi
 

*Vsaka delavnica se bo odvila 4-krat, skupine se bodo po delavnicah menjevale, tako da bo vsak udeleženec prisoten na vsaki izmed delavnic.

Predavatelji UKC MB: 
Urška Kšela, dr. med., spec. interne medicine; doc. dr. Andrej Zavratnik, dr. med., spec. interne medicine; dr. sc. Matej Završnik, dr. med., spec. interne medicine; dr. Mitja Krajnc, dr. med., spec. interne medicine; Aleksandra Kukovič, dr. med., spec. interne medicine; dr. Nika Aleksandra Kravos Tramšek, dr. med., spec. interne medicine; Vedrana Harambašić Vujanović, dr. med., spec. interne medicine; Marija Kovše Krajnc, dr. med., spec. interne medicine; Andrijana Koceva, dr. med.; Simona Sternad, mag. zdr. nege, Mateja Herjavec, mag. zdr. nege.


Predavatelji ZD dr. Adolfa Drolca MB:
Maja Arzenšek, dr. med. spec.; prim. izr. prof. dr. Ksenija Tušek Bunc, dr. med. spec.; Lea Penšek Pen, dr. med. spec.

bottom of page