top of page

Program

PETEK, 18. oktober 2024

 

07.30 - 08.30   REGISTRACIJA UDELEŽENCEV
                        Ogled razstavnih izdelkov


                        Moderatorka: mag. Milenka Poljanec Bohnec, soc. ped.
08.45               Dolgoživost
                        mag. Milenka Poljanec Bohnec, soc. ped.

09.15 - 10.00   Perfekcionizem – ujeti v časovno revščino
                        dr. Lucija Čevnik, doktorica socioloških znanosti
10.00 - 10.20   Definicija, diagnoza, klasifikacija in epidemiologija sladkorne bolezni
                        asist. dr. Nadan Gregorič, dr. med.
10.20 - 10.50   Prehrana ob sladkorni bolezni tipa 2
                        Jana Klavs, viš. med. ses.
10.50 - 11.05   Simpozij

 

11.05               ODMOR

 

12.00 - 12.30   Telesna dejavnost - sestavni del zdravljenja sladkorne bolezni

                        Špela Volčanšek, dr. med.
12.30 - 13.10   Zdravljenje sladkorne bolezni z zdravili
                        (peroralni antihiperglikemiki, insulini, inkretini)
                        doc. dr. Mojca Lunder, dr. med.
13.10 - 13.30   Preprečevanje, prepoznavanje in pomoč pri hipoglikemiji
                        mag. Milenka Poljanec Bohnec, soc. ped.
13.30 - 13.45   Simpozij

13.45               KOSILO

15.00 - 15.15   Simpozij

15.15 - 14.45   Zapleti sladkorne bolezni
                        doc. dr. Jelka Zaletel, dr. med.
15.45 - 16.15   Diabetična nevropatija
                        prof. dr. Vilma Urbančič Rovan, dr. med
16.15 - 16.45   Srčno-žilna ogroženost oseb s sladkorno boleznijo in kako jo preprečiti
                        asist. dr. Simona Ferjan, dr. med.
16.45 - 17.00   Simpozij

17.15               Razgibajmo se


19.30               VEČERJA

SOBOTA, 19. oktober 2024

                        Moderatorka: Katarina Vovk, dipl. m. s.
08.00 - 10:00   UČNE DELAVNICE (izmenjaje 60 minut)*
                    -   Vrste insulinov in zdravil, ki delujejo na inkretinski sistem, ter njihovo delovanje
                        Ranka Đurđevič Despot, dipl. m. s.
                    -   Uporaba sistema Dexcom - Doseganje ciljne glikemije (TIR) in samovodenje sladkorne bolezni

                        (insulinske sheme in samovodenje, vaje)
                        Katarina Peklaj, dipl. m. s.

10.00               ODMOR

10.30 - 12:30   UČNE DELAVNICE (izmenjaje 60 minut)
                    -   Načrtovanje zdrave prehrane

                        (prikaz priprave zdravega jedilnika, štetje in vpliv OH na glukozo v krvi)

                        Melita Cajhen, prof. zdrav. vzg., dipl. teol.
                    -   Oskrba diabetičnega stopala

                        (pripomočki in materiali, ki se uporabljajo za nego diabetičnega stopala)
                        Mira Slak, sms

 

12.30               ODMOR - LAHKO KOSILO

13.00 - 13.15   Simpozij

13.15 - 13.45   Nosečnost in sladkorna bolezen
                        Klara Zorko, dr. med.
13.45 - 14.15   Psihosocialni vidiki sladkorne bolezni

                        Ana Munda, mag. psih.
14.15 - 15.00   Debelost, bolezen današnjega sveta - kako zdravimo debelost

                        dr. Tina Sentočnik, dr. med.

15.00               ZAKLJUČEK IZOBRAŽEVANJA,
                        podelitev potrdil

* Učne delavnice potekajo izmenjaje po 60 min, vsaka delavnica se ponovi 4x v sobotnem sklopu od 8:00 do 12:30.

modri krog kreda.png

Sladkorna bolezen  //
18. - 19. oktober 2024, Hotel Paka, Velenje

bottom of page