Program

PETEK, 15. oktober 2021

 

08.00 - 09.00   REGISTRACIJA UDELEŽENCEV
                        Ogled razstavnih izdelkov


                        Moderatorka: mag. Milenka Poljanec Bohnec, soc. ped.
09.00               Pozdravni nagovor
                        mag. Milenka Poljanec Bohnec, soc. ped.

09.15 - 09.45   Generiranje zdravja – salutogeneza
                        mag. Milenka Poljanec Bohnec, soc. ped.
09.45 - 10.10   Definicija, diagnoza, klasifikacija in epidemiologija sladkorne bolezni
                        Nadan Gregorič, dr. med.
10.00 - 10.40   Psihosocialni vidiki sladkorne bolezni
                        Ana Munda, mag. psih., prof. dr. Maja Ravnik Oblak, dr.med.
10.40 - 11.20   Zdravljenje sladkorne bolezni – zdrava prehrana
                        Jana Klavs, viš. med. ses.
11.20 - 11.35   Satelit

 

11.35               ODMOR

 

12.10 - 13.00   Zdravljenje sladkorne bolezni z zdravili (peroralni antihiperglikemiki, insulini, inkretini)
                        asist. dr. Mojca Lunder, dr. med.
13.00 - 13.45   Vbrizgavanje insulina in zdravil, ki delujejo na inkretinski sistem
                        mag. Milenka Poljanec Bohnec, soc. ped.
13.45 - 14.00   Preprečevanje, prepoznavanje in pomoč pri hipoglikemiji
                        Jana Klavs, viš. med. ses.
14.00 - 14.15   Satelit

 

14.15               KOSILO

 

15.00 - 15.30   Samokontrola sladkorne bolezni
                        Katarina Vovk, dipl. m. s.
15.30 - 16.00   Zapleti sladkorne bolezni
                        dr. Jelka Zaletel, dr. med.
16.00 - 16.30   Diabetična nevropatija
                        prof. dr. Vilma Urbančič Rovan, dr. med.
16.30 - 17.15   Nosečnost in sladkorna bolezen
                        doc. dr. Draženka Pongrac, dr. med.


19.00               VEČERJA

SOBOTA, 16. oktober 2021

                        Moderatorka: mag. Milenka Poljanec Bohnec, soc. ped.
                        UČNE DELAVNICE (izmenjaje 60 minut)
08.30 - 09.30   Vrste insulinov in zdravil, ki delujejo na inkretinski sistem, ter njihovo delovanje
                        Ranka Đurđevič Despot, dipl. m. s.
09:30 - 10.30   Uporaba sistema FreeStyle Libre in samovodenje sladkorne bolezni

                        (insulinske sheme in samovodenje, vaje)
                        mag. Milenka Poljanec Bohnec, soc. ped. , Katarina Peklaj, dipl. m. s.

10.30               ODMOR

                        UČNE DELAVNICE (izmenjaje 60 minut)
11.00 - 12.00   Načrtovanje zdrave prehrane

                        (prikaz priprave zdravega jedilnika, štetje in vpliv OH na glukozo v krvi)

                        Melita Cajhen, prof. zdrav. vzg., dipl. teol.
12.00 - 13.00   Oskrba diabetičnega stopala

                        (pripomočki in materiali, ki se uporabljajo za nego diabetičnega stopala)
                        Mira Slak, sms

 

13.00               ODMOR

 

13.30 - 13.50   Satelit
13.50 - 14.20   Telesna dejavnost - sestavni del zdravljenja sladkorne bolezni
                        Špela Volčanšek, dr. med.
14.20 - 14.50   Debelost, bolezen današnjega sveta - kako zdravimo debelost
                        dr. Tina Sentočnik, dr. med.
14.50 - 15.20   Srčno-žilna ogroženost oseb s sladkorno boleznijo in kako jo preprečiti
                        Špela Volčanšek, dr. med.
15.20 - 16.00   Tehnike kakovostnega upravljanja časa
                        mag. Irena Deželak, univ. dipl. ekon.

16.00               ZAKLJUČEK IZOBRAŽEVANJA,
                        Svečana podelitev potrdil

modri krog kreda.png

Sladkorna bolezen  //
15.-16. oktober 2021, Hotel Paka, Velenje