top of page

Program

PETEK, 13. oktober 2023

 

07.30 - 08.30   REGISTRACIJA UDELEŽENCEV
                        Ogled razstavnih izdelkov


                        Moderatorka: mag. Milenka Poljanec Bohnec, soc. ped.
08.45               Pozdravni nagovor
                        mag. Milenka Poljanec Bohnec, soc. ped.

09.00 - 09.40   Generiranje zdravja – salutogeneza
                        mag. Milenka Poljanec Bohnec, soc. ped.
09.40 - 10.00   Definicija, diagnoza, klasifikacija in epidemiologija sladkorne bolezni
                        asist. dr. Nadan Gregorič, dr. med.
10.00 - 10.40   Psihosocialni vidiki sladkorne bolezni
                        Ana Munda, mag. psih.
10.40 - 11.20   Zdravljenje sladkorne bolezni z zdravili (peroralni antihiperglikemiki, insulini, inkretini)
                                              asist. dr. Mojca Lunder, dr. med.

11.20 - 11.35   Simpozij

 

11.35               ODMOR

 

12.10 - 12.50   Vbrizgavanje insulina in zdravil, ki delujejo na inkretinski sistem

                        mag. Milenka Poljanec Bohnec, soc. ped.
12.50 - 13.30   Prehrana ob sladkorni bolezni tipa 2
                        Jana Klavs, viš. med. ses.
13.30 - 13.50   Preprečevanje, prepoznavanje in pomoč pri hipoglikemiji
                        Jana Klavs, viš. med. ses.
13.50 - 14.05   Simpozij

14.05               KOSILO

15.15 - 15.30   Simpozij

15.30 - 16.00   Zapleti sladkorne bolezni
                        doc. dr. Jelka Zaletel, dr. med.
16.00 - 16.30   Diabetična nevropatija
                        prof. dr. Vilma Urbančič Rovan, dr. med
16.30 - 17.00   Nosečnost in sladkorna bolezen
                        izr. prof. dr. Draženka Pongrac, dr. med
17.00 - 18.00   Tehnike kakovostnega upravljanja časa
                        mag. Irena Deželak, univ. dipl. ekon.

18.00 - 18.15   Simpozij


19.30               VEČERJA

SOBOTA, 14. oktober 2023

                        Moderatorka: Katarina Vovk, dipl. m. s.
                        UČNE DELAVNICE (izmenjaje 60 minut)*
08.00 - 09.00   Vrste insulinov in zdravil, ki delujejo na inkretinski sistem, ter njihovo delovanje
                        Ranka Đurđevič Despot, dipl. m. s.
09:00 - 10.00   Doseganje ciljne glikemije in samovodenje sladkorne bolezni

                        (insulinske sheme in samovodenje, vaje)
                        Katarina Peklaj, dipl. m. s., Irena Volk, dipl. m. s., spec. klinične dietetike

10.00               ODMOR

                        UČNE DELAVNICE (izmenjaje 60 minut)
10.30 - 11.30   Načrtovanje zdrave prehrane

                        (prikaz priprave zdravega jedilnika, štetje in vpliv OH na glukozo v krvi)

                        Melita Cajhen, prof. zdrav. vzg., dipl. teol.
11.30 - 12.30   Oskrba diabetičnega stopala

                        (pripomočki in materiali, ki se uporabljajo za nego diabetičnega stopala)
                        Mira Slak, sms

 

12.30               ODMOR - LAHKO KOSILO

 

13.15 - 13.45   Telesna dejavnost - sestavni del zdravljenja sladkorne bolezni
                        Špela Volčanšek, dr. med.
13.45 - 14.15   Srčno-žilna ogroženost oseb s sladkorno boleznijo in kako jo preprečiti

                        asist. dr. Simona Ferjan, dr. med.
14.15 - 14.50   Debelost, bolezen današnjega sveta - kako zdravimo debelost

                        dr. Tina Sentočnik, dr. med.

14.50               ZAKLJUČEK IZOBRAŽEVANJA,
                        podelitev potrdil

* Učne delavnice potekajo izmenjaje po 60 min, vsaka delavnica se ponovi 4x v sobotnem sklopu od 8:00 do 12:30.

modri krog kreda.png

Sladkorna bolezen  //
13. - 14. oktober 2022, Hotel Paka, Velenje

bottom of page