top of page

Program

PETEK, 13. oktober 2023

 

07.30 - 08.30   REGISTRACIJA UDELEŽENCEV
                        Ogled razstavnih izdelkov


                        Moderatorka: mag. Milenka Poljanec Bohnec, soc. ped.
08.45               Pozdravni nagovor
                        mag. Milenka Poljanec Bohnec, soc. ped.

09.00 - 09.40   Generiranje zdravja – salutogeneza
                        mag. Milenka Poljanec Bohnec, soc. ped.
09.40 - 10.00   Definicija, diagnoza, klasifikacija in epidemiologija sladkorne bolezni
                        asist. dr. Nadan Gregorič, dr. med.
10.00 - 10.40   Psihosocialni vidiki sladkorne bolezni
                        Ana Munda, mag. psih.
10.40 - 11.20   Zdravljenje sladkorne bolezni z zdravili (peroralni antihiperglikemiki, insulini, inkretini)
                                              asist. dr. Mojca Lunder, dr. med.

11.20 - 11.35   Simpozij

 

11.35               ODMOR

 

12.10 - 12.50   Vbrizgavanje insulina in zdravil, ki delujejo na inkretinski sistem

                        mag. Milenka Poljanec Bohnec, soc. ped.
12.50 - 13.30   Prehrana ob sladkorni bolezni tipa 2
                        Jana Klavs, viš. med. ses.
13.30 - 13.50   Preprečevanje, prepoznavanje in pomoč pri hipoglikemiji
                        Jana Klavs, viš. med. ses.
13.50 - 14.05   Simpozij

14.05               KOSILO

15.15 - 15.30   Simpozij

15.30 - 16.00   Zapleti sladkorne bolezni
                        doc. dr. Jelka Zaletel, dr. med.
16.00 - 16.30   Diabetična nevropatija
                        prof. dr. Vilma Urbančič Rovan, dr. med
16.30 - 17.00   Nosečnost in sladkorna bolezen
                        izr. prof. dr. Draženka Pongrac, dr. med
17.00 - 18.00   Tehnike kakovostnega upravljanja časa
                        mag. Irena Deželak, univ. dipl. ekon.

18.00 - 18.15   Simpozij


19.30               VEČERJA

SOBOTA, 14. oktober 2023

                        Moderatorka: Katarina Vovk, dipl. m. s.
                        UČNE DELAVNICE (izmenjaje 60 minut)
08.00 - 09.00   Vrste insulinov in zdravil, ki delujejo na inkretinski sistem, ter njihovo delovanje
                        Ranka Đurđevič Despot, dipl. m. s.
09:00 - 10.00   Doseganje ciljne glikemije in samovodenje sladkorne bolezni

                        (insulinske sheme in samovodenje, vaje)
                       
Katarina Peklaj, dipl. m. s.

10.00               ODMOR

                        UČNE DELAVNICE (izmenjaje 60 minut)
10.30 - 11.30   Načrtovanje zdrave prehrane

                        (prikaz priprave zdravega jedilnika, štetje in vpliv OH na glukozo v krvi)

                        Melita Cajhen, prof. zdrav. vzg., dipl. teol.
11.30 - 12.30   Oskrba diabetičnega stopala

                        (pripomočki in materiali, ki se uporabljajo za nego diabetičnega stopala)
                        Mira Slak, sms

 

12.30               ODMOR - LAHKO KOSILO

 

13.15 - 13.45   Telesna dejavnost - sestavni del zdravljenja sladkorne bolezni
                        Špela Volčanšek, dr. med.
13.45 - 14.15   Srčno-žilna ogroženost oseb s sladkorno boleznijo in kako jo preprečiti

                        asist. dr. Simona Ferjan, dr. med.
14.15 - 14.50   Debelost, bolezen današnjega sveta - kako zdravimo debelost

                        dr. Tina Sentočnik, dr. med.

14.50               ZAKLJUČEK IZOBRAŽEVANJA,
                        podelitev potrdil

modri krog kreda.png

Sladkorna bolezen  //
14. - 15. oktober 2022, Hotel Paka, Velenje

bottom of page