top of page

Priročnik SLADKORNA BOLEZEN v dveh delih, bralcu na enostaven način predstavi nastanek in vrste sladkorne bolezni, edukacijo o življenju s sladkorno boleznijo, duševno zdravje, obravnavo starostnika, debelost, samokontrolo sladkorne bolezni, nosečnost, nefarmakološko in farmakološko zdravljenje ter preprečevanje kroničnih zapletov te sodobne socialne bolezni.

Jasen občutek odgovornosti za strokovni razvoj je tista občutljiva sila, ki  motivira prenašanje strokovnega znanja med zdravstvenimi delavci in ta priročnik je del tega prenosa.

 

Naslov prvega dela priročnika Sladkorna bolezen je Diagnostika, edukacija in nefarmakološko zdravljenje sladkorne bolezni. Vsebina je zajeta v sedmih razdelkih. V prvem sta predstavljena odkrivanje in diagnostika sladkorne bolezni, sledi poglavje o prehrani in telesni dejavnosti, nato je opisana vloga edukacije oseb s sladkorno boleznijo, oskrba starejših oseb s sladkorno boleznijo, duševno zdravje in duševne motnje, debelost ter sladkorna bolezen in družba.

 

Drugi del ima naslov Zdravljenje sladkorne bolezni, predstavlja pa tudi nekatera področja izven sladkorne bolezni. Vsebina je zajeta v devetih razdelkih. V prvem poglavju so predstavljeni načini zdravljenja sladkorne bolezni; glikemija, dislipidemija in krvni tlak. Drugo poglavje je namenjeno natančni razlagi zdravljenja sladkorne bolezni z zdravili. Tretje poglavje opisuje samokontrolo, samovodenje in samooskrbo sladkorne bolezni. V četrtem poglavju so opisani akutni zapleti in akutna stanja. Peto poglavje zajema kronične zaplete. Šesto poglavje je namenjeno opisu organiziranosti oskrbe. Sledi sedmo poglavje z opisom spolnosti, pripravi na nosečnost ter oskrbi nosečnostne sladkorne bolezni. Osmo poglavje opisuje oskrbo hipoglikemije, insulinom in stradalni test.

Deveto poglavje je posvečeno opisu oskrbe po karcinomu trebušne slinavke.

 

Naročilnica v priponki.

Cena 49 EUR + DDV, za študente je cena obeh delov priročnika polovična (25,00 EUR + DDV). Na naročilnico pripisati naziv fakultete, ki jo obiskujete.

SB 1del.jpg
SB 2del.jpg

Sladkorna bolezen  //
priročnik za zdravstvene delavce

bottom of page