top of page
UKC MB logo.png
ZD MB logo.png

Strokovno izobraževanja Šola osteoporoze je namenjeno zdravnikom družinske medicine zdravnikom družinske medicine, ortopedom, travmatologom in fiziatrom.

Namen izobraževanja je osvežiti znanja s področja osteoporoze in seznanitev z najnovejšimi priporočili.

Izobraževanje bo potekalo v obliki predavanj in učnih delavnic.

Organizator: Univerzitetni klinični center Maribor in Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor v sodelovanju z Društvom EDMED.

Strokovni vodji izobraževanja: 

- Urška Kšela, dr. med., spec. interne medicine (UKC MB)

- Maja Arzenšek, dr. med. spec. (ZD dr. Adolfa Drolca MB)

Kotizacije ni. Predhodna prijava je obvezna.

šola osteoporoze logo.png
sponzorji - šola osteoporoze.png

Šola osteoporoze  //
za zdravnike družinske medicine
22. marec 2024, Maribor

PETEK, 22. marecr 2024

12:30 - 13:00    Registracija udeležencev

13.00 - 19:00    Program

 

Uvodni pozdrav in predstavitev programa

Urška Kšela, dr. med., spec. int. med., Maja Arzenšek, dr. med. spec.

Fiziologija kosti 

dr. sc. Matej Završnik, dr. med., spec. int. med.

Osteoporoza – zakaj in koga zdraviti

Urška Kšela, dr. med., spec. int. med.

Bolnik pri družinskem zdravniku in napotitev na DXA

prim. izr. prof. dr. Ksenija Tušek Bunc, dr. med., spec. druž. in sploš. med.

Sekundarna osteoporoza

Marija Kovše Krajnc, dr. med., spec. int. med.

Glukokortikoidna osteoporoza

doc. dr. Mitja Krajnc, dr. med., spec. int. med.

Radiološka ocena osteoporoznega zloma vretenca

mag. Kljajić Dujić Milka, dr. med., spec. radiologije

Zlom vretenca: pogled ortopeda

doc. dr. Gregor Rečnik, dr. med., spec. ortopedije

Pregled terapije: Vitamin D in kalcij

Barbara Tašker, mag. farm., spec. klin. farm.

Pregled terapije: Bisfosfonati

Andrijana Koceva, dr. med.

Pregled terapije: Denosumab

dr. Nika Aleksandra Kravos Tramšek, dr. med., spec. int. med.

Pregled terapije: Teriparatid

dr. Andrej Zavratnik, dr. med., spec. int. med.

Zaščita kosti pri bolnikih z maligno boleznijo

Maja Ravnik, dr. med., spec. int. onkologije

Prikaz primerov

Aleksandra Kukovič, dr. med., spec. int. med., Katja Krajnc, dr. med. spec.

Zaključki in povzetki    

Razdelitev potrdil o udeležbi    

sponzorji - šola osteoporoze.png
bottom of page