© 2015, Društvo EDMED

več informacij

059 057 510 | info@drustvo​EDMED.si

Dvodnevno strokovno izobraževanje je namenjeno medicinskim sestram, zdravstvenim tehnikom, zdravnikom, specializantom, farmacevtom in vsem, ki se ukvarjajo z oskrbo bolnikov s kroničnimi nenalezljivimi in drugimi obolenji na primarni, sekundarni in terciarni ravni. Ker imajo različne kronične nenalezljive bolezni skupne dejavnike tveganja se pogosto zgodi, da se pri istem človeku razvije več kroničnih bolezni.

Zato je pri zdravljenju kroničnih nenalezljivih bolezni potreben celosten pristop, ki povezuje telesne, duševne in socialne razsežnosti. Z omenjenim izobraževanjem želimo ozavestiti pomen mehkih veščin, kot so: komunikacija, motivacija, timsko delo, soočanje s stresom, vseživljenjsko učenje in upravljanje z informacijami, upravljanje s časom, prilagodljivost ter vodenje pri oskrbi bolnikov.

Strokovni in organizacijski odbor:

- Mag. Milenka Poljanec Bohnec, soc. ped.

- Mateja Tomažin Šporar, viš. med. ses.

- Katarina Vovk, dipl. m. s.

sponzorji
in
razstavljalci

Psihologija komuniciranja in medosebnih odnosov //

dvodnevno strokovno izobraževanje, 13.-14. marec 2020

Napovednik //

Psihologija komuniciranja in medosebnih odnosov

13.-14. marec 2020

V petek 13. in soboto 14. marca 2019, organiziramo dvodnevno strokovno izobraževanje, ˝Psihologija komuniciranja in medosebnih odnosov; mehke veščine˝. Različne kronične nenalezljive bolezni imajo skupne dejavnike tveganja, tako se pogosto zgodi, da se pri istem človeku razvije več kroničnih bolezni. Pri zdravljenju kroničnih nenalezljivih bolezni je potreben celosten pristop, ki povezuje telesne, duševne in socialne razsežnosti.

Z omenjenim izobraževanjem želimo ozavestiti pomen mehkih veščin, kot so: komunikacija, motivacija, timsko delo, soočanje s stresom, vseživljenjsko učenje in upravljanje z informacijami, upravljanje s časom, prilagodljivost ter vodenje pri oskrbi bolnikov.

Z učinkovito uporabo mehkih veščin povečamo zaupanje bolnikov do zdravstvenih delavcev, vzdušje v kolektivu iz zadovoljstvo zaposlenih.

UDELEŽENCI:

Strokovno izobraževanje je namenjeno medicinskim sestram, zdravstvenim tehnikom, zdravnikom, specializantom, farmacevtom in vsem, ki se ukvarjajo z oskrbo bolnikov s kroničnimi nenalezljivimi in drugimi obolenji na primarni, sekundarni in terciarni ravni (oskrba bolnikov v zdravstvenih domovih, v ambulantah družinske medicine, bolnišničnem zdravljenju, domovih za ostarele ali pa izvajajo oskrbo bolnikov na domu (patronažna služba). Prav tako je izobraževanje primerno za zaposlene v izobraževalnih ustanovah (fakultetah za zdravstveno nego in drugih…) zdraviliščih, hotelih, fitnes centrih itn…

KOTIZACIJA:

Kotizacija znaša 250 EUR + DDV – Za strokovno izobraževanje Psihologija komuniciranja in medosebnih odnosov - 2020.

Prijavnico v nadaljevanju z vsemi točnimi podatki lahko pošljete:

  • po elektronski pošti: diabetesprehrana@gmail.com ali

  • po navadni pošti na naslov: Društvo EDMED, Tomažičeva ulica 4, 2310 Slovenska Bistrica

 

Po končanem izobraževanju vam bomo poslali račun.

Kontaktna oseba za dodatne informacije je dosegljiva na telefonu 031 662 737.

S seboj prinesite člansko izkaznico.

Program bo potekal na Bledu v hotelu Kompas. Namestitev ni vključena v kotizacijo.

NAMESTITEV:

Prenočišča smo rezervirali v hotelu Kompas na Bledu, vendar namestitev ni vključena v kotizacijo in jo sami potrdite do 24. februarja 2020 na telefon

04 620 51 18. Uporabite šifro: ˝Psihologija komuniciranja in medosebnih odnosov – 2020˝.

Po 24. februarju 2020, obstaja možnost rezervacije prenočišča v drugih bližnjih hotelih.

Cena za sobo: 85,00 EUR v 1/1 sobi na osebo ter 94,00 EUR v 1/2  sobi za dve osebi.

Lokacija //

Hotel Kompas,

Cankarjeva cesta 2, 4260 Bled

Program //

Registracija udeležencev

Ogled razstavnih izdelkov

Pozdravni nagovor

Nisem diagnoza, sem oseba - o empatiji do samega sebe             

dr. Tina Bregant, dr. med.

Stres in zdravje

prof. dr. Matej Tušak, univ. dipl. psih.

Odmor

Ne samo poslušati, tudi slišati je treba

dr. Tina Bregant, dr. med.

Učinkovita komunikacija in medosebni odnosi  

Janja Rebolj, prof. zg. in soc.

 

Odmor - kosilo

Ne samo poslušati, tudi slišati je treba

dr. Tina Bregant, dr. med.

Kreativno sodelovanje

Janja Rebolj, prof. zg. in soc.

Učinkovito spoprijemanje s stresom (strategije spoprijemanja s stresom v življenju)

prof. dr. Matej Tušak, univ. dipl. psih.

 

Večerja

Čuječnost; njena uporabnost in mehanizmi delovanja 

Špela Korinšek Kaurin, uni. dipl. ekon. in coach

Prevzemanje odgovornosti za lastno življenje 

izr. prof. dr. Polona Selič, univ. dipl. psih.

Kognitivno vedenjska terapija

Nina Erjavec, dipl. psih.

Odmor

Neverbalna komunikacija in vpliv na osebnostni razvoj

Edvard Kadič

Učinkovito vodenje; sinergija sodelavcev 

Miran Morano, univ. dipl. andragog

 

SATELIT - Sponzorirano predavanje

Odmor - kosilo 

Tehnike učinkovitega vodenje; sinergija sodelavcev 

Miran Morano, univ. dipl. andragog

Odnos - kako ga vzpostaviti in ohranjati med pacientom in svetovalcem ter med sodelavci govorica telesa v procesu dela, med sodelavci, v procesu oskrbe pacientov, itn... 

Edvard Kadič

Timsko delo v procesu dela in kakovostno upravljanje s časom  

Špela Korinšek Kaurin, uni. dipl. ekon. in coach

                   

Zaključek izobraževanja

Svečana podelitev potrdil

Petek, 13. marec 2020

 

07.50-08.50 

07.50-08.50 

08.50-09.00 

Moderator: Katarina Vovk, dipl. m. s.

09.00-10.00 

 

 

10.00-11.00 

 

11.00-11.30 

11.30-12.00 

 

12.00-13.00 

 

 

 

13.20-14.20 

 

3 UČNE DELAVNICE – izmenjaje 60 minut

14.20-15.20 

 

15.20-16.20 

 

16.20-17.20 

19.30           

Sobota, 14. marec 2020

 

Moderator: Mateja Tomažin Šporar, viš. med. ses.

08.00-08.45 

 

 

08.45-09.40 

 

 

09.40-10.20 

10.20-10.50 

10.50-11.40 

 

 

11.40-12.25 

 

 

12:25-12:40

12.40-13.00 

3 UČNE DELAVNICE – izmenjaje 60 minut

13.00-14.00 

 

 

14.00-15.00 

 

 

 

 

 

15.00-16.00 

 

 

 

16.00