top of page

Posnetki predavanj webinarja z dne, 22 junij 2023

Izobraževanje je namenjeno zdravnikom in farmacevtom lekarnarjem, ki se pri vsakodnevnem delu srečujejo s covidnimi bolniki in njihovim zdravljenjem.

Uvod

izr. prof. dr. Tatjana Lejko Zupanc, dr. med.

 

Nacionalna priporočila za klinično obravnavo bolnikov s covidom-19

izr. prof. dr. Tatjana Lejko Zupanc, dr. med.

Bistveni poudarki pri uvajanju zdravljenja covida-19 na primarnem in sekundarnem nivoju

prof. dr. Janez Tomažič, dr. med.

Ključna vloga družinskega zdravnika pri obravnavi in zdravljenju covida-19 pri rizičnih skupinah

prim. prof. dr. Danica Rotar Pavlič, dr. med.

 

Vidik lekarniškega farmacevta pri uvajanju novega antivirotika za covid-19
-    Vsakdanji izzivi in primeri dobre prakse
-    Analiza obravnav součinkovanj v lekarni (izsledki spec. naloge)

dr. Marjetka Korpar, mag. farm., spec., Katja Lukan, mag. farm.

Razprava – vprašanja, odgovori, dileme
COVID-19 logo.jpg
Izobraževanja //

             
                 Spletna izobraževanja in posnetki webinarjev
                 Dostop na moja.edmedizobrazevanja.si
eABCDiabetes logo 1.jpg

COVID-19 //
Klinična obravnava covidnih bolnikov -
pregled nacionalnih priporočil in trenutnega stanja

bottom of page