Program

19:00 - 21.00, 12. oktober 2022

 

Uvod

Darko Taseski, dr. med.

 

COVID-19 tri leta kasneje; nove možnosti

prof. dr. Janez Tomažič, dr. med.

Nove možnosti in novi izzivi zdravljenja COVID-19 – pogled kliničnega farmacevta

doc. dr. Alenka Kovačič, mag. farm., spec. klin. farm.

Preventiva, zdravljenje, cepljenje v ADM

prim. prof. dr. Danica Rotar Pavlič, dr. med.

 

Razprava
COVID-19 logo.jpg
Pfizer_Logo_Color_RGB.png
Izobraževanja //
             
                 Spletna izobraževanja in posnetki webinarjev
                 Dostop na moja.edmedizobrazevanja.si
eABCDiabetes logo 1.jpg

COVID-19 tri leta kasneje //
preventiva, zdravljenje, cepljenje v ambulanti družinske medicine
Kotizacije ni, za udeležbo se je treba prijaviti