top of page

Program

19:00 - 21.00, 22. februar 2023

 

Uvod

Darko Taseski, dr. med.

 

COVID-19 - ali imamo učinkovito terapijo?

Možnosti in priporočila za zdravnika družinske medicine

prof. dr. Janez Tomažič, dr. med.

Vloga in pomen farmacevta pri zdravljenju COVID-19

Sodelovanje z zdravnikom ter interakcije med zdravili

doc. dr. Alenka Kovačič, mag. farm., spec. klin. farm.

Prikaz kliničnega primera iz ambulante družinske medicine

in kriteriji za uvajanje zdravila nirmatrelvir+ritonavis (Paxlovid)

Darko Taseski, dr. med.

 

Razprava
COVID-19 logo.jpg
Izobraževanja //

             
                 Spletna izobraževanja in posnetki webinarjev
                 Dostop na moja.edmedizobrazevanja.si
eABCDiabetes logo 1.jpg
bottom of page