top of page

Bolnik postaja partner, ki je vse bolj podučen in enakovreden sogovornik ter so-odločevalec pri svojem zdravljenju.

Model sodobnega zdravljenja torej mora vključevati tako tehnologijo zdravljenja kot vidike informiranja, partnerstva in vedenjske komponente.

Tako imenovane ˝mehke veščine˝ bodo osrednja tema seminarja ˝pulmo dvogovarjanje˝, ki je namenjen zdravstvenim timom s področja pulmologije.

Udeleženci se bodo seznanili z nekaterimi orodji, ki lahko pripomorejo k učinkovitejšemu obvladovanju kroničnih zdravstvenih stanj kot sta astma in KOPB.

Izobraževanje bo vodil priznani psiholog Steffen Tange, ki kot svetovalec sodeluje tudi s priznano kliniko STENO center v Kopenhagnu na Danskem.

prijava

Seminar ˝pulmo dvogovarjanje˝ //

Napovednik //

pulmo dvogovarjanje, 14. januar 2016

Izobraževanje bo vodil priznani psiholog Steffen Tange, ki kot svetovalec sodeluje tudi s svetovno priznano kliniko STENO center.

 

Sodobna medicina se namreč vse bolj osredotoča na bolnika. Bolnik postaja partner, ki je vse bolj podučen, enakovreden sogovornik in so-odločevalec v povezavi z zdravljenjem.

 

Pri Svetovni zdravstveni organizaciji so v začetku tega tisočletja izdali dva dokumenta:

 • Preparing a health care workforce for the 21st century s podnaslovom The challenge of chronic conditions

 • Adherance to longterm therapies

 

Oba dokumenta naslavljata breme kroničnih bolezni in slabega sodelovanja (adherance) bolnikov pri zdravljenju, posledica česar so slabši izidi zdravljenja. Izpostavljeno je zdravljenje osredotočeno na bolnika. Zdravstveni sistemi in zdravstveni delavci pa niso ustrezno podkovani v mehkih veščinah, ki jih zahteva sodoben način zdravljenja. Hkrati so prav omenjene ˝mehke veščine˝ del ključnih kompetenc sodobnega zdravstvenega delavca, saj lahko le z njimi dosežemo boljšo sodelovanje bolnikov in izboljšamo izide zdravljenja.

 

Model sodobnega zdravljenja torej vključuje tako tehnologijo zdravljenja kot vidike informiranja, partnerstva in vedenjske komponente.

Vabljeni torej, da skupaj naredimo enega od korakov na poti k obvladovanju kroničnih bolezni kot sta astma in KOPB.

prijava
Lokacija //

Four Points by Sheraton Ljubljana Mons,

Pot za Brdom 4, Ljubljana

Program //

9:00 - 17:00

Pozdrav in uvod

 • Uvod

 • Izzivi v komunikaciji s pacienti

 

Uvod v dobro komunikacijo pri zdravljenju kronične bolezni

 • Psihosocialni vidiki osebe s kronično boleznijo

 • Ravnotežje med strukturo komunikacije in izgradnjo medosebnih odnosov

 

Praktične vaje za ponazoritev osnov dobre komunikacije

 • Enosmerno ali dvosmerno komuniciranje?

 • Praktično usposabljanje v skupinah

 

Orodja za dialog med posvetovanji in učnimi srečanji

 • Orodja za dobro komunikacijo s pacienti

 • Praktično usposabljanje v skupinah

 

Orodja za motivacijo pacientov

 • Kako dosegati ravnovesje med podporo in zahtevami do pacienta

 • Praktično usposabljanje motivacijskega pogovora s pacientom

 

Zaključek in individualni načrt

 • Individualna refleksija o lastnih področjih, kjer so možne izboljšave

 • Ovrednotenje izobraževanja

prijava
bottom of page