top of page

Bolnik postaja partner, ki je vse bolj podučen in enakovreden sogovornik ter so-odločevalec pri svojem zdravljenju.

Model sodobnega zdravljenja torej mora vključevati tako tehnologijo zdravljenja kot vidike informiranja, partnerstva in vedenjske komponente.

Tako imenovane ˝mehke veščine˝ bodo osrednja tema seminarja ˝sladko dvogovarjanje˝, ki je namenjen diabetološkim zdravstvenim timom.

Udeleženci se bodo seznanili z nekaterimi orodji, ki lahko pripomorejo k učinkovitejšemu obvladovanju kroničnih zdravstvenih stanj kot je sladkorna bolezen.

Izobraževanje bo vodil priznani psiholog Steffen Tange, ki kot svetovalec sodeluje tudi s priznano diabetološko kliniko STENO center v Kopenhagnu na Danskem.

prijava

Seminar ˝sladko dvogovarjanje˝ //

Psihosociloški pristop v ADA priporočilih

22. november 2016

 

Pri Ameriškem diabetološkem združenju so 22. novembra objavili priporočila o psihosociloškem pristopu pri obravnavi oseb s sladkorno boleznijo:

"Psychosocial Care for People with Diabetes: A Position Statement of the American Diabetes Association".

Več...

Napovednik //

sladko dvogovarjanje, 13. januar 2017

Izobraževanje je namenjeno diabetološkim zdravstvenim timom iz Slovenije, osrednja tema pa ostajajo tako imenovane ˝mehke veščine˝, ki dokazano pripomorejo k boljšemu sodelovanju bolnikov pri zdravljenju in k boljšim izidom zdravljenja samega.

Osnovni seminar ˝sladko dvogovarjanje˝ smo izvedli dvakrat. Oba uspešna dogodka sta potrdila, da je takšno izobraževanje koristno in zaželeno. Prav vsi sodelujoči so namreč ocenili, da je bila vsebina pomembna in kar 9 od 10 udeležencev je ocenilo, da bodo pridobljeno znanje lahko uporabili pri svojih bolnikih v vsakdanji praksi. Udeleženci so tudi izrazili željo po nadaljevanju programa.

V poldnevnem nadaljevalnem programu bomo utrdili in nadgradili vsebine s področja poznavanja in uporabe ˝mehkih veščin˝ pri obravnavi kroničnega bolnika, kjer je zdravljenje osredotočeno nanj, zdravstveni delavec pa lahko z veščo uporabo omenjenih kompetenc pomembno pripomore k ustvarjanju partnerskega odnosa z bolnikom, k boljšemu sodelovanju bolnikov in izboljšanim izidom zdravljenja.

 

Z razvijanjem veščin, ki doprinesejo k izboljšanemu partnerskemu odnosu z bolnikom, nadaljujemo tudi prizadevanja v skladu s sloganom nacionalnega programa za obvladovanje sladkorne bolezni - ˝sladkorno bolezen obvladajmo skupaj˝.

 

Seminar ˝sladko dvogovarjanje˝ bo tudi tokrat vodil priznani psiholog Steffen Tange, ki kot svetovalec sodeluje s STENO Diabetes Centrom iz Københavna.

 

Vabljeni torej, da skupaj naredimo naslednji korak na poti k obvladovanju sladkorne bolezni, k doseganju učinkovitejšega zdravljenja in, najpomembneje, k bolnikom ter k boljšim izidom zdravljenja.

prijava

Program //

15:00 - 20:00

Pozdrav in uvod

  • Uvod

  • Izkušnje udeležencev v komunikaciji s pacienti;

      uspehi in izzivi

 

Perspektive opolnomočenja pacientov

  • Terapija izbora; opolnomočenje in trening veščin obvladovanja načina življenja

  • Uporabnost pacientovih priprav med pregledi

Predavanje glavnega sponzorja - Eli Lilly

Preferabilnost pacientov v insulinski terapiji SB

doc. dr. Vilma Urbančič Rovan

Praktične vaje in orodja za vodeno samoodločanje

  • Koraki pri vodenem samodločanju pacientov

  • Praktično usposabljanje v skupinah

Zaključek in individualni načrt

  • Individualna refleksija in odločitve: uporaba orodij v vsakodnevni praksi

  • Ovrednotenje izobraževanja

prijava
Lokacija //

Austria Trend Hotel Ljubljana,

Dunajska cesta 154, Ljubljana

bottom of page