top of page

Strokovno srečanje je namenjeno zdravnikom in medicinskim sestram ter tehnikom iz ambulant družinske medicine in centrov za krepitev zdravja Štajerske in Pomurja.

Namen izobraževanja je osvežiti znanja s področja odkrivanja in zdravljenja kronične ledvične bolezni v ambulanti družinske medicine, izpostaviti dileme in možnosti vsakodnevne klinične prakse in pomen sodelovanja s specialisti nefrologi.

Izobraževanje je prijavljeno za licenčne točke Zdravniške zbornice Slovenije in Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije.

AstraZeneca_logo_logotype-700x171.png
KLB logo.jpg
mojcuker logo v2.jpg

Odkrivamo KLB; 
Izzivi, dileme in možnosti zdravljenja v ADM  //
16. november 2023, 19.00, Hotel City Maribor

Program //

16. november 2023, Hotel City Maribor, 19.00 - 20.45

18.30      Sprejem in registracija udeležencev

19.00      Uvod in predstavitev programa

               Maja Arzenšek, dr. med., spec. druž. med.

19.10      Obravnava bolnika s kronično ledvično boleznijo

               prof. dr. Sebastjan Bevc, dr. med., svetnik

19.30      Izzivi, dileme in možnosti zdravljenja kronične ledvičene bolezni v ambulanti družinske medicine

               dr. Suzana Kert, dr. med., spec. sploš. med.

19.50      Sponzorirano predavanje

20.05      Obravnava kronične ledvične bolezni v referenčni ambulanti

               Tjaša Šarić, mag. zdr. nege

20.20      Center za krepitev zdravja – skriti potencial podpore bolnikov s KLB

               Patricija Lunežnik, mag. zdr.-soc. manag., dipl. m. s. s spec. znanji

20.35      Razprava

20.45      Podelitev potrdil o udeležbi in pogostitev

AstraZeneca_logo_logotype-700x171.png
mojcuker logo v2.jpg
bottom of page